Ledelse

Ledelse er et mangfoldig  tema. Det betyr at det er så stort at det er umulig å favne hele. Det finnes utallige bøker og innlegg om ledelse og det er bra. Men det blir her som å velge bil – hva trenger du?  Boken «Lederens ABC», se presentasjon, har tatt med det jeg mener er de viktigste temaer som du som leder, medarbeider og menneske trenger og kan støte på i din jobb og hjelp deg videre. Den er ikke en teoribok, men en praktisk bok. 

Skal du bli den beste deg så handler det om personlig utvikling. DU setter hvilke mål DU vil oppnå – ingen andre.

Din leder har ønsker, men det er du som bestemmer. Din leder har forventninger til den jobben du skal gjøre og du skal gjøre det som forventes. Er det da saker som du må ta tak i så håper jeg at denne boken er til hjelp.