Personlig utvikling

Selvledelse er hva du sier til deg selv, Tom Karp, 2019.
https://psykologisk.no/2017/01/selvledelse-er-hva-du-sier-til-deg-selv/#_ENREF_21

Emosjonell intelligens (EQ) fra web siden til www.kilden.info. Skrevet av: Higher Perspective og oversatt av www.kilden.info 17. januar 2017
https://www.kilden.info/2017/01/17/7-ting-de-med-hoy-emosjonell-intelligens-gjor/

http://www.eiq-test.com/

Er emosjonell intelligens viktig på jobben? Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal ved Handels-høyskolen BI, BI.no, 2017 https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/er-emosjonell-intelligens-viktig-pa-jobben/

John Mayer og Peter Salovey, lanserte forskerne begrepet emosjonell intellegence, 1990, https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2015/11/ledelse-av-folelser-/

Ledelse av følelser av Hallvard Føllesdal, 2015.
https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2017/03/er-emosjonell-intelligens-viktig-pa-jobben/

Selvledelse er hva du sier til deg selv, Tom Karp, 2019.
https://psykologisk.no/2017/01/selvledelse-er-hva-du-sier-til-deg-selv/#_ENREF_21

Ledelsesansvar

Arbeidsgiveransvaret, fra jusinfo.no, 2019,
http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1059/1094/1095#item10810

 

Styringsrett, fra jusinfo.no, 2019,

http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/744/749/752#item11590

Ledelse

Tilbakemeldingstrappen fra discanalys.com, 2019.
https://discanalys.com/feedbacktrappan/

Mulige personlighetstiler for ledelse, av Kjetil Sander, 2019
https://estudie.no/lederstiler/

De 7 dødssynder, av Professor Øyvind L. Martinsen ved BI, 2012.
https://www.dn.no/studier/-unnga-ledernes-7-dodssynder/1-1-1812071

Fem kjennetegn på effektive ledere, Hallvard Føllesdal ved Handelshøyskolen BI, 2014. https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2014/05/fem-kjennetegn-pa-effektive-ledere/

Rock’Roll-ledere er de beste, av Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI, 2012.
https://www.dn.no/studier/-laquorockrsquon-roll-lederneraquo-er-de-beste/1-1-1812076

Hersketeknikker, av Ole Alvik, 2015, ledernett.no,
https://ledernett.no/nyttig-rad-og-tips-ledernett/10-hersketeknikker-du-bor-vokte-deg-mot/477565

Relasjonskompetanse, av Jan Spurkeland, 2015
http://www.forebygging.no/Global/Spurkelandartikkel%20nr.%202.pdf

Relasjonsledelse handler om tillitsfulle relasjoner, av Jan Spurkeland https://www.idebanken.org/innsikt/artikler/relasjonsledelse

Kos med misnøye, av Svare og Klemsdal 2011 referert 2013 på
http://psykologiogsamfunn2.blogspot.com/2013/10/med-misnye.html
Transaksjonsanalyse, psykologi.cappelendamm.no https://psykologi.cappelendamm.no/elevreal/tekst.html?tid=1848964&sec_tid=1862785