Filmen «Rør deg hjerne» Filmen er laget for at du skal bli motivert til å ta ennå bedre vare på din kropp og din kropps balanse. Dette er en informasjon- og motivasjonsfilm samt at den viser litt av de øvelser som skal til for å få en bedre balanse i kroppen. Dette er en film om vårt nevromotoriske underlag. I vår stressende hverdag mottar vår hjerne mye informasjon utenfra og all informasjon opp gjennom din hjernestamme. Alt samles i ditt behandlingsentrum i hjernen. Disse øvelser hindrer at dette behandlingssentrum blir overbelastet og at det går utover din hjernes og din kropps funksjoner og systemer. Øvelsene gir:   Bedre balanse mellom indre og ytre muskulatur Bedre kvalitet i dine nervebaner Bedre forbindelser samt balanse mellom din høyre og venstre hjernehalvdel Øvelsene er sakte bevegelser i diagonaler og rotasjoner Ønsker du å kjøpe filmen som er på 22minutter så ta kontakt. En liten smakebit av filmen får du her:  Beskrivelsen av det nevromotoriske underlagt er hentet fra metadisiplinen kommunikologi. Jeg tok initiativ til å lage denne filmen og fikk god og nødvendig hjelp fra 5 andre kommunikologer. Alle med ulik utdannelse i tillegg til vår felles kompetanse innen kommunikologi©. Se mer om utdannelsen på www.kommunikologi.no, Skandinavisk Institutt for kommunikologi.